Kalender/Påmelding 2020

International Language

Competition

Norge

Prøvene

 


For fransk, tysk og spansk finnes prøvene i følgende nivåer (jfr det europeiske rammeverket for språk):

 

Ungdomsskole: nivå 1 (A1-A2)

Videregående: nivå 2 (B1)

Morsmål: B2-C1

 


Engelsk:

 

Ungdomsskole : B1

Videregående: B2-C1

Morsmål: C1-C2 Alle prøvene er satt sammen med følgende innhold:

 

1.Ordforråd (38%)

2.Grammatikk (37%)

3.Kultur (25%) Kalender 2020

 

Deltakeravgiften er 987 kr per kategori/språk.

NB! Et ubegrenset antall elever fra den påmeldte skolen kan delta innenfor hver kategori/hvert språk


Registrering: Fra og med den: 26. august 2019

 

Påmeldingsfrist: 20. desember 2019

 

Nettbasert kvalifiseringsrunde: Uke 5, 2020

 

Nasjonal finale: uke 11 i Kristiansand (Kristiansand katedralskole Gimle)
Mer informasjon om påmelding kommer i løpet av våren

Deltakeravgiften er 987 kr per kategori/språk.

NB! Et ubegrenset antall elever fra den påmeldte skolen kan delta innenfor hver kategori/hvert språk

iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark