Kalender 2020


iLcompetition

i Norge

 

For fransk, tysk og spansk finnes prøvene i følgende nivåer (jfr det europeiske rammeverket for språk):

 

Grunnskole: nivå 1 (A1-A2)

Videregående: nivå 2 (B1-B2)

Morsmål: B2-C1

 

Engelsk:

 

Grunnskole: B1

Videregående: B2-C1

Morsmål: C1-C2

 

Kalender 2020


 

Registrering: Fra og med den: 26. august 2019

 

Påmeldingsfrist: 20. desember 2019

 

Nettbasert kvalifiseringsrunde: Uke 5, 2020

 

Nasjonal finale: uke 11 i Kristiansand (Kristiansand katedralskole Gimle)

 

iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark