Prøver og kategorier

International Language

Competition

Norge

Engelsk


Grunnskole (ungdomsskole) B1
Videregående skole: B2-C1 (alle trinn)
Morsmål: C1-C2.


Kvalifiseringsprøven:


1. kulturkunnskap
2. ordforråd
3. grammatikk
4. interaksjon


Antall spørsmål: 80


Riksfinalen:


1. kulturkunnskap
2. ordforråd
3. grammatikk
4. lytteforståelse
5. interaksjon


Antall spørsmål: 28

Prøver og kategorier

 

Moderne språk (spansk, fransk og tysk)

Grunnskole (ungdomsskole) A2 (nivå 1)
Videregående skole: B1 (nivå 2)
Morsmål: B2-C2 (alle nivåer)


Innhold


Kvalifiseringsprøven:


1. kulturkunnskap
2. ordforråd
3. grammatikk
4. interaksjon.


Antall spørsmål: 80


Riksfinalen:


1. kulturkunnskap
2. ordforråd
3. grammatikk
4. lytteforståelse
5. interaksjon.


Antall spørsmål: 28

Det er med stor glede vi presenterer Cappelen Damm som hovedsamarbeidspartner og hovedsponsor for International Language Competition Norge. Cappelen Damm formidler kunnskap, kultur og leseopplevelser og er et av Norges største miljøer for læremidler og fagbøker. Forlaget utgir læremidler til de fleste fag fra 1. til 13. trinn, deriblant engelsk og fremmedspråk. Cappelen Damm er opptatt av pedagogisk formidling, og gjennomarbeidet og kvalitetssikret innhold – både på papir og digitalt. Cappelen Damm er glad for å kunne bidra til International Language Competitions arbeid med å styrke interessen for språk og kultur.iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark