Kalender 2023

 Kalender 2023


Påmeldingsfrist: 23. januar 2023


Registrering starter: 26. september 2022

 

Nettbasert kvalifiseringsrunde: Starter mandag 30. januar (uke 5) og avsluttes onsdag 8. februar (uke 6).


Semifinalene: Uke 11 (via Zoom). Dag og tidspunkt publiseres senere.


Nasjonal finale i Kristiansand: 17. april (Kristiansand katedralskole Gimle)