Påmelding 2021

International Language

Competition

Norge

Påmeldingsfrist: 27. januar 2021

Registrering starter: Fra og med 14. september 2020

Skoler som ønsker å delta i International Language Competition 2021 registrerer seg ved hjelp av skjemaet som finnes på denne siden.


Send inn en samlet påmelding per skole. Skulle registreringsskjemaet være ute av drift, send en e-post til 2021@ilcompetition.com med følgende opplysninger.

 

1. Skolens navn


2. Skolens adresse


3. Navn og etternavn på skolens kontaktperson (den som melder på skolen)


4. E-postadresse til skolens kontaktperson


5. Navn, etternavn og e-postadresser til lærere som har deltakende elever


6. Kategorier og språk som dere ønsker å delta i.

 

Hva skjer etter påmeldingen?


Når skolen er påmeldt, sender ILC en e-post til skolens kontaktperson med instrukser for registrering av deltakende elever. Alle elever skal da registreres i en EXCEL-fil og denne filen skal sendes til 2021@ilcompetition.com Hvordan dette skal gjøres blir forklart i en e-post som blir sendt til skolens kontaktperson


Avgift og faktura


Etter å ha mottatt bekreftelse på deltakelse i konkurransen, vil skolens kontaktperson motta en faktura for å betale registreringsavgiften på 997 kr for hvert språk og kategori dere ønsker å delta i. Beløpene er uavhengig av antall deltakere som skal delta i konkurransen, det er således ikke noen grense på antall deltakere fra hver skole.


Vi foretrekker EHF/E-faktura. Hvis det ikke er mulig kan faktura sendes som pdf.


NB! Påmeldingen er bindende. Du mottar en bekreftelse på din påmelding samme dag.


 
 
 
 
 
Grunnskole: Spansk
Grunnskole: Fransk
Grunnskole: Tysk
Grunnskole: Engelsk
Videregående skole: Spansk (kun nivå II)
Videregående skole: Fransk (kun nivå II)
Videregående skole: Tysk (kun nivå II)
Videregående skole: Engelsk
Morsmål: Spansk
Morsmål: Fransk
Morsmål: Tysk
Morsmål: Engelsk
 
EHF/E-faktura
PDF
 
 
Jeg godkjenner dette.
 
 


Det er med stor glede vi presenterer Cappelen Damm som hovedsamarbeidspartner og hovedsponsor for International Language Competition Norge. Cappelen Damm formidler kunnskap, kultur og leseopplevelser og er et av Norges største miljøer for læremidler og fagbøker. Forlaget utgir læremidler til de fleste fag fra 1. til 13. trinn, deriblant engelsk og fremmedspråk. Cappelen Damm er opptatt av pedagogisk formidling, og gjennomarbeidet og kvalitetssikret innhold – både på papir og digitalt. Cappelen Damm er glad for å kunne bidra til International Language Competitions arbeid med å styrke interessen for språk og kultur.

ESCUELAS FEDELE 2020


iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark