Påmelding 2024


Velkommen til å delta i International Language Competition! Påmeldingsfristen er 19. januar 2024.


Skoler som ønsker å delta i International Language Competition 2024 registrerer seg ved hjelp av skjemaet som finnes på denne siden.


Send inn en samlet påmelding per skole. Skulle registreringsskjemaet være ute av drift, send en e-post til 2024@ilcompetition.com med følgende opplysninger.

 

1. Skolens navn


2. Skolens adresse


3. Navn og etternavn på skolens kontaktperson (den som melder på skolen)


4. E-postadresse til skolens kontaktperson


5. Navn, etternavn og e-postadresser til lærere som har deltakende elever


6. Kategorier og språk som dere ønsker å delta i.

 

Hva skjer etter påmeldingen?


Når skolen er påmeldt, sender ILC en e-post til skolens kontaktperson med instrukser for registrering av deltakende elever. Alle elever skal da registreres i en EXCEL-fil og denne filen skal sendes til 2024@ilcompetition.com Hvordan dette skal gjøres blir forklart i en e-post som blir sendt til skolens kontaktperson


Avgift og faktura


Etter å ha mottatt bekreftelse på deltakelse i konkurransen, vil skolens kontaktperson motta en faktura for å betale registreringsavgiften på 1397 kr for hvert språk og kategori dere ønsker å delta i. Beløpene er uavhengig av antall deltakere som skal delta i konkurransen, det er således ikke noen grense på antall deltakere fra hver skole.


Vi foretrekker EHF/E-faktura. Hvis det ikke er mulig kan faktura sendes som pdf.


NB! Påmeldingen er bindende. Du mottar en bekreftelse på din påmelding samme dag.


 
 
 
 
 
Grunnskole: Spansk
Grunnskole: Fransk
Grunnskole: Tysk
Grunnskole: Engelsk
Videregående skole: Spansk (kun nivå II)
Videregående skole: Fransk (kun nivå II)
Videregående skole: Tysk (kun nivå II)
Videregående skole: Engelsk
Morsmål: Spansk
Morsmål: Fransk
Morsmål: Tysk
Morsmål: Engelsk
 
EHF/E-faktura
PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg godkjenner dette.
 
Ja