Hjem

International Language

Competition

Norge

iLcompetition er en språk- og kulturkonkurranse i moderne språk for grunnskolen og videregående skoler. Det er et samarbeid mellom ItsLearning og Mundolingue.

 

Vårt primære formål er:

 

  • å oppmuntre ungdommer til videre språkstudier.

 

  • at ungdommer får økt interesse for å skaffe seg kunnskap om kulturelle aspekter, historie og generelle relevante sosiale forhold i de landene hvor målspråket snakkes.

 

  • å fremme en sunn konkurranseånd mellom de forskjellige skolene i landet, og å skape et nettverk med mulighet for utveksling av kunnskap og didaktiske idéer blant fremmedspråklærere i hele Europa.

 

  • å være en pådriver for utviklingen av ungdommers dypere språkferdigheter.

Hva er iLcompetition?

 

iLcompetition er Skandinavias største språkkonkurranse i språkene tysk, fransk, spansk og engelsk med hele 26 000 deltakere i 2018. Etter å ha hatt stor suksess flere år i Sverige, har konkurransen kommet til Danmark og nå til Norge. 26. august 2019 vil registreringen bli åpnet i Norge, hvor du kan registrere deg frem til 20. desember 2019. I januar 2020 arrangeres den første nettbaserte kvalifiseringsrunden, og i mars arrangeres den nasjonale finalen i Kristiansand. 

 

Ved iLcompetition sine muntlige prøver vil studentene ikke bare bli utfordret på sine ferdigheter i grammatikk, vokabular og kulturell kunnskap, men også på deres ferdigheter i lytteforståelse.

iLcompetition

Sverige

Premier 2020

(soon)

iLcompetition

Danmark