Home


iLcompetition

i Norge

Velkommen til

iLcompetition er en språk- og kulturkonkurranse i moderne språk for grunnskolen og videregående skoler. Det er et samarbeid mellom ItsLearning og Mundolingue.

 

Vårt primære formål er:

 

  •  å oppmuntre ungdommer til videre språkstudier.

 

  •  at ungdommer får økt interesse for å skaffe seg kunnskap om kulturelle aspekter, historie og generelle relevante sosiale forhold i de landene hvor målspråket snakkes.

 

  •  å fremme en sunn konkurranseånd mellom de forskjellige skolene i landet, og å skape et nettverk med mulighet for utveksling av kunnskap og didaktiske idéer blant fremmedspråklærere i hele Europa.

 

  •  å være en pådriver for utviklingen av ungdommers dypere språkferdigheter.

Hva er iLcompetition?

 

iLcompetition er Skandinavias største språkkonkurranse i språkene tysk, fransk, spansk og engelsk med hele 26 000 deltakere i 2018. Etter å ha hatt stor suksess flere år i Sverige, har konkurransen kommet til Danmark og nå til Norge. 26. august 2019 vil registreringen bli åpnet i Norge, hvor du kan registrere deg frem til 20. desember 2019. I januar 2020 arrangeres den første nettbaserte kvalifiseringsrunden, og i mars arrangeres den nasjonale finalen i Kristiansand. Førstepremien er en språkreise til målspråkslandet.

 

Ved iLcompetition sine muntlige prøver vil studentene ikke bare bli utfordret på sine ferdigheter i grammatikk, vokabular og kulturell kunnskap, men også på deres ferdigheter i lytteforståelse.

Prøvene

 

For fransk, tysk og spansk finnes prøvene i følgende nivåer (jfr det europeiske rammeverket for språk):

 

Grunnskole: nivå 1 (A1-A2)

Videregående: nivå 2 (B1-B2)

Morsmål: B2-C1

 

Engelsk:

Grunnskole: B1

Videregående: B2-C1

Morsmål: C1-C2

 

Alle prøvene er satt sammen med følgende innhold:

 

1.Ordforråd (38%)

2.Grammatikk (37%)

3.Kultur (25%)

iLcompetition

Sverige

KonkurranseregleriLcompetition

Norge

Premier 2020

iLcompetition

Danmark