Nyheter 2024

Nyheter 2024

 

Ved semifinalene og den nasjonale finalen vil hvert språk ha et fokusland. Det betyr at konkurransens kulturspørsmål i de ulike språkene setter søkelys på et spesifikt land der målspråket snakkes:


- I engelsk vil årets tema være USA.
- I fransk vil årets tema være Algerie, Marokko og Tunisia.
- I spansk vil årets tema være Mexico.
- I tysk vil årets tema være Østerrike.


Dette betyr at kulturspørsmålene vil fokusere på disse landene i det respektive språket ved semifinalene og finalene. I kvalifiseringsrunden kan elevene få spørsmål om andre land.


Tilleggsregel: Skoler som tilbyr tospråklig opplæring i spansk, fransk eller tysk henvises til konkurransen i morsmålskategorien dersom skolen konkurrerer i et av disse språkene.