Hjem

Oppdatert informasjon


For å gi fleksibilitet til skolene utvider vi perioden for kvalifiseringsprøven. I tillegg til uke 6 kan skolene gjennomføre kvalifiseringen mandag-onsdag i uke 7. 


På bakgrunn av situasjonen med Covid-19 blir den nasjonale finalen i International Language Competition 2021 som tidligere annonsert digital via Zoom, med Kristiansand katedralskole Gimle som vertskap.

International Language Competition (ILC) er en språk- og kulturkonkurranse i moderne språk for ungdomsskoler og videregående skoler. Mundolingue er arrangør og Cappelen Damm er hovedsamarbeidspartner. Konkurransen blir gjennomført i samarbeid med ItsLearning. ILC er Skandinavias største språkkonkurranse i språkene tysk, fransk, spansk og engelsk med hele 13500 deltakere i Norge i 2020. Etter å ha hatt stor suksess flere år i Sverige og Danmark, kom konkurransen til Norge i fjor.


Vårt primære formål er å oppmuntre ungdommer til videre språkstudier. Vi vil også at ungdommer får økt interesse for å skaffe seg kunnskap om kulturelle aspekter, historie og generelle relevante sosiale forhold i de landene hvor målspråket snakkes.


Vi vil fremme en sunn konkurranseånd mellom de forskjellige skolene i landet, og skape et nettverk med mulighet for utveksling av kunnskap og didaktiske idéer blant fremmedspråklærere.


Vi ønsker å oppmuntre arbeidet med dypere språkkunnskaper.

Ved ILC sine prøver vil studentene ikke bare bli utfordret på sine ferdigheter i grammatikk, vokabular og kulturkunnskap, men også på deres ferdigheter i lytteforståelse og interaksjon. Se mer informasjon nedenfor.