Konkurranseregler

International Language

Competition

Norge

Generelle regler

 

§1 International Language Competition, i samarbeid med samarbeidsskoler, kontakter landets grunnskoler og videregående skoler for å informere om innhold, regler og datoer for konkurransen.

 

§2 De språkene du kan konkurrere innenfor rammen av iLCompetition er: fransk, spansk, tysk og engelsk.

 

§3 iLCompetition består av tre kategorier: grunnskolenivå (ungdomsskole), videregående skole og morsmål.

 

§4 Kategoriene for grunnskole og videregående skoler er åpne for elever hvis morsmål ikke er det samme som språket de skal konkurrere i. For elever som ønsker å konkurrere i kategorien morsmål- se avsnittet om morsmål i ILC  sine konkurransebestemmelser.

 

§5 Skoler som ønsker å melde seg på konkurransen må gjøre dette elektronisk via nettsiden ilcompetition.com innen fristen. Kalender/tidsplan er også tilgjengelig på denne siden.

 

§6 Innholdet i konkurrensens ulike tester er utarbeidet og revidert av ILC sin administrasjon i samråd med partnerskoler, universiteter og internasjonale språkinstitutt.

 

§7 Materialet for prøvene utarbeides med hensyn til faglige mål, f.eks. innholdet i lærebøker i henholdsvis fransk, spansk, tysk og engelsk, samt innholdet i det felles europeiske rammeverket for språk. Spørsmålene i testene vil dekke aspekter av grammatikk, vokabular og kultur innenfor de enkelte språkområdene.

 

§8 Når du registrerer deg for konkurransen, forplikter den enkelte skole seg til å overholde gjeldende konkurransebestemmelser. I tilfelle brudd kan iLCompetition beslutte å diskvalifisere den enkelte skole.

 

 

Kategorien grunnskoler

 

§9 Elever i grunnskolen kan delta i to kategorier: "grunnskole" eller "morsmål".

 

§10 Eleven må delta i kategorien morsmål dersom minimum et av følgende kriterier er oppfylt: 1. Eleven har minst én forelder hvis morsmål er enten fransk, tysk, spansk eller engelsk (uavhengig av i hvilken grad språket er blitt snakket/ snakkes hjemme). 2. Hvis eleven har bodd i minst 8 år i et land hvor det offisielle språket er et av dem som det blir konkurrert i (fransk, spansk, tysk, engelsk). Hvis et av de ovennevnte kriteriene er oppfylt, må eleven være påmeldt i morsmålskategorien. Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, må eleven være påmeldt i kategorien for grunnskolen.

 

§11 I grunnskolen blir konkurransen gjennomført i to faser:

 

§11.a En kvalifiseringsrunde som foregår gjennom iLCompetitions nettbaserte plattform.

 

§11.b En nasjonal finale

 

 

Nettbasert kvalifisering

 

§12 Kvalifiseringsrunden gjennomføres på hver skole på de datoene som er angitt av konkurransen. Datoene publiseres på ilcompetition.com . Skolen velger selv tidspunkt og dag for kvalifiseringsprøven. Hvis flere grupper deltar kan de velge å gjennomføre prøven samtidig eller på ulike tidspunkt.

 

§13 I kvalifiseringsrunden konkurrerer de enkelte elevene individuelt via egen bærbar PC eller annen elektronisk enhet som har tilgang til testen.

 

§14 Kvalifiseringsrunden foregår på nett, og resultatene sendes automatisk til ILC-databasen på ItsLearning. Ingen hjelpemiddel er tillatt

 

§15 Etter gjennomgang av prøvene vil resultatene bli publisert på ilcompetition.com

 

§16 Gjennomsnittet av de 5 beste resultatene fra hver skole danner grunnlag for videre deltakelse i den nasjonale konkurransen. Hvis mindre enn fem studenter har fullført kvalifiserende runde på en enkelt skole, vil gjennomsnittet fortsatt bli delt med nummer 5. I tilfelle at flere skoler vil oppnå nøyaktig samme resultat, vil iLCompetition sin administrasjon inkludere den enkelte skoles sjette beste resultat til å bestemme hvilken skole som går videre til den nasjonale konkurransen. I tilfelle at det fortsatt er like resultater mellom konkurrerende skolene, vil man ta det 7. beste resultatet og så videre.

 

§ 17. Når listen over skoler som har kvalifisert seg for den nasjonale konkurransen har blitt offentliggjort, kan skoler som ønsker det (men ikke senere enn fem dager etter utstedelse av resultatene), be om en gjennomgang av resultatene for å fjerne tvil om resultatet. Etter femdagersfristen blir resultatene bestemt som endelige.

 

§18 De fire best rangerte skolene går videre til de nasjonale finalene. De kvalifiserte skolene vil bli varslet via e-post.

 

I denne første utgaven av konkurransen i Norge (2020), kan opptil seks skoler oppnå å kvalifisere seg til finalen, som finner sted i Kristiansand. Fra 2021 - i tråd med involveringen av flere regioner i Norge, vil antall kvalifiserte fra hver region endres.

 

 

Finale i grunnskolen

 

§19a I finalen deltar hver skole med et lag bestående av to elever, som begge har fullført den obligatoriske nettbaserte kvalifiseringen. Skolene som deltar i den nasjonale finalen må melde inn navn på deltakerne før finalen.

 

§19b Finalen er foran et invitert publikum på skolen som ønsker å arrangere finalen i konkurransen.

 

§19c Alle lag i en kategori/språk konkurrerer mot hverandre samtidig.

 

§19d Deltakende lag må etter kort betenkelsestid skrive sine svar, for deretter lese dem for juryen.

 

§19e Laget som får flest poeng ved finalen vinner konkurransen.

 

§19f Alle resultater blir registrert i finalen.

 

 

Kategorien for videregående skoler

 

§20 Elever fra videregående skoler kan delta i to kategorier: ”Videregående” eller ”Morsmål”.

 

§21 Eleven må delta i kategorien morsmål dersom minimum et av følgende kriterier er oppfylt: 1. Eleven har minst én forelder hvis morsmål er enten fransk, tysk, spansk eller engelsk (uavhengig av i hvilken grad språket er blitt snakket/ snakkes hjemme). 2. Hvis eleven har bodd i minst 8 år i et land hvor det offisielle språket er et av dem som det blir konkurrert i (fransk, spansk, tysk, engelsk). Hvis et av de ovennevnte kriteriene er oppfylt, må eleven være påmeldt i morsmålskategorien. Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, må eleven være påmeldt i kategorien for videregående.

 

§22 I kategorien for videregående skoler gjennomføres konkurrensen i to faser:

 

1.En kvalifiseringsrunde som foregår via ILCompetitions nettbaserte plattform.

 

2.En nasjonal finale

 

 

Nettbasert kvalifisering

 

§23 Kvalifikasjonsrunden gjennomføres på hver skole på de datoene som er angitt av konkurransen. Datoene publiseres på ilcompetition.com. Skolen velger selv tidspunkt og dag for kvalifiseringsprøven. Hvis flere grupper deltar kan de velge å gjennomføre prøven samtidig eller på ulike tidspunkt.

 

§24 I kvalifiseringsrunden konkurrerer de enkelte elevene individuelt via egen bærbar PC eller annen elektronisk enhet som har tilgang til testen.

 

§25 Kvalifiseringsrunden foregår på nett, og resultatene sendes automatisk til ILC-databasen på ItsLearning. Ingen hjelpemiddel er tillatt

 

§26 Etter gjennomgang av prøvene vil resultatene bli publisert på ilcompetition.com

 

§27 Gjennomsnittet av de 5 beste resultatene fra hver skole danner grunnlag for videre deltakelse i den nasjonale konkurransen. Hvis mindre enn fem studenter har fullført kvalifiserende runde på en enkelt skole, vil gjennomsnittet fortsatt bli delt med nummer 5. I tilfelle at flere skoler vil oppnå nøyaktig samme resultat, vil iLCompetition sin administrasjon inkludere den enkelte skoles sjette beste resultat til å bestemme hvilken skole som går videre til den nasjonale konkurransen. I tilfelle at det fortsatt er like resultater mellom konkurrerende skoler, vil man ta det 7. beste resultatet og så videre.

 

§28 Når listen over skoler som har kvalifisert seg for den nasjonale konkurransen har blitt offentliggjort, kan skoler som ønsker det (men ikke senere enn fem dager etter utstedelse av resultatene), be om en gjennomgang av resultatene for å fjerne tvil om resultatet. Etter femdagersfristen blir resultatene bestemt som endelige.

 

§29 De fire best rangerte skolene går videre til de nasjonale finalene. De kvalifiserte skolene vil bli varslet via e-post.

 

I denne første utgaven av konkurransen i Norge (2020), kan opptil seks skoler oppnå å kvalifisere seg til finalen, som finner sted i Kristiansand. Fra 2021 - i tråd med involveringen av flere regioner i Norge, vil antall kvalifiserte fra hver region endres.

 

Finalen i kategorien for videregående skoler

 

§30 Finalen finner sted på en nærmere bestemt skole og foregår under de samme premisser som beskrevet under finalen for grunnskolen (se §19a-f).

 

Kategorien morsmål

 

§31 Eleven må delta i kategorien morsmål dersom minimum et av følgende kriterier er oppfylt: 1. Eleven har minst én forelder hvis morsmål er enten fransk, tysk, spansk eller engelsk (uavhengig av i hvilken grad språket er blitt snakket/ snakkes hjemme). 2. Hvis eleven har bodd i minst 8 år i et land hvor det offisielle språket er et av dem som det blir konkurrert i (fransk, spansk, tysk, engelsk). Hvis et av de ovennevnte kriteriene er oppfylt, må eleven være påmeldt i morsmålskategorien. Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, må eleven være påmeldt i kategorien for grunnskole eller videregående skole.

 

§32 I kategorien morsmål foregår konkurrensen i to faser:

 

1.En kvalifiseringsrunde som foregår på internett. I 2020 går 4 elever videre til finalen i hvert språk i morsmålskonkurransen.

 

2.En finale som foregår på internett. Finalistene kan velge å gjennomføre finalen på stedet for konkurrensens øvrige finaler, eller på sin egen skole.

 

Nettbasert kvalifisering

 

§33 Kvalifikasjonsrunden gjennomføres på hver skole på de datoene som er angitt av konkurransen. Datoene publiseres på ilcompetition.com . Skolen velger selv tidspunkt og dag for kvalifiseringsprøven. Hvis flere grupper deltar kan de velge å gjennomføre prøven samtidig eller på ulike tidspunkt.

 

§34 I kvalifiseringsrunden konkurrerer de enkelte elevene individuelt via egen bærbar PC eller annen elektronisk enhet som har tilgang til testen.

 

§35 Kvalifiseringsrunden foregår på nett, og resultatene sendes automatisk til ILC-databasen på ItsLearning. Ingen hjelpemiddel er tillatt

 

§36 Etter gjennomgang av prøvene vil resultatene bli publisert på ilcompetition.com

 

§37 Når listen over skoler som har kvalifisert seg for den nasjonale konkurransen har blitt offentliggjort, kan skoler som ønsker det (men ikke senere enn fem dager etter utstedelse av resultatene), be om en gjennomgang av resultatene for å fjerne tvil om resultatet. Etter femdagersfristen blir resultatene bestemt som endelige.

 

§38 Lærerne til elever som har kvalifisert seg vil bli kontaktet på e-post av ILCompetitions administrasjon.

 

Finalen i kategorien morsmål

 

§39 Finalen utspiller seg på samme måte som ved den innledende kvalifiseringsprøven og finner sted samtidig som avviklingen av finalen i de to øvrige kategoriene.

 

§40 Den vinnende elev i kategorien morsmål mottar sin premie i forbindelse med avviklingen av finalen i de to andre kategoriene.


Det er med stor glede vi presenterer Cappelen Damm som hovedsamarbeidspartner og hovedsponsor for International Language Competition Norge. Cappelen Damm formidler kunnskap, kultur og leseopplevelser og er et av Norges største miljøer for læremidler og fagbøker. Forlaget utgir læremidler til de fleste fag fra 1. til 13. trinn, deriblant engelsk og fremmedspråk. Cappelen Damm er opptatt av pedagogisk formidling, og gjennomarbeidet og kvalitetssikret innhold – både på papir og digitalt. Cappelen Damm er glad for å kunne bidra til International Language Competitions arbeid med å styrke interessen for språk og kultur.

ESCUELAS FEDELE 2020


iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark